Kontakt mig i dag, og vi vil sammen afdække dine muligheder, behov og potentiale gennem en uforpligtende dialog

Hvad jeg kan hjælpe med

Jeg vil kunne være behjælpelig med udvikling af dit potentiale. Med dette mener jeg, at vi alle har en historie, som påvirker de valg, vi tager nu og i fremtiden. Ved et terapeutisk forløb vil bevidstheden om din historie, og hvorledes den påvirker dit liv i dag, øges. Denne øgede bevidsthed vil kunne åbne op for nye muligheder, rykke dig ud af gamle faste reaktionsmønstre, og integreres i dig, således at dit potentiale i højere grad vil blive udnyttet.

Du vil kunne opnå en større forståelse for dine reaktionsmønstre, så du får mere frihed. Et bedre kendskab til og oplevelse af, hvem du er, vil medvirke til større ro og det vil være lettere at skelne mellem, hvad der er “dit”, og hvad der tilhører andre. At kunne skelne sig selv fra andre, og tage ansvar for sit, er nøglen til at kunne møde andre mere åbent og rummeligt. Terapi er på den måde vejen til opnåelse af større autencitet – både i sig selv og i mødet med andre.

Et terapeutiske forløb vil dermed være med til at støtte din proces imod at tage ansvar for eget liv, og i større grad få dit liv til at bestå af det, du gerne vil have det til at bestå af. Derudover kan den terapeutiske relation bruges til at synliggøre, hvordan din relation er til andre, og dermed arbejde på at bibeholde dét, der allerede er godt, og ændre dét, der gerne skal ændres. Jeg foretrækker at møde dig i en ligeværdig relation i den terapeutiske proces.

Jeg har primært erfaring i nedenstående problemstillinger:

  • Narcissistiske forstyrrelser
  • Ressourceopbygning
  • Stress
  • Angst
  • Grænseproblematikker
  • Manglende selvværd
  • Somatiske udtryk
  • Depression
  • Overgreb
  • Vrede mm.

… foruden generel almen menneskelig udvikling.

Jeg ser terapi og egen-udvikling som en vej mod at turde se sig selv i øjnene. Turde være med sig selv i både det gode og det dårlige, for således at kunne være bedre sammen med sig selv, såvel som med andre. At starte et terapeutisk forløb fordrer mod, åbenhed og fokusering. Jeg vil være medfacilitator, men det er dit liv og dig, der skal få tingene til at ske.

Det er op til dig!

 
Kathrine Juul-Hansen    |    Pistolstræde 4, 2. sal    |    1102 København K    |    Tlf: 30 352 552    |    Mail: kontakt@kathrine-juul-hansen.dk