Kontakt mig i dag, og vi vil sammen afdække dine muligheder, behov og potentiale gennem en uforpligtende dialog

Min terapeutiske metode

Jeg tilbyder oplevelsesorienteret samtaleterapi, hvor kroppen er en vigtig medspiller til, hvad der sker i dig. Jeg vil fokusere på samspillet mellem følelserne i din krop og tankerne i dit hoved i gensidig dialog med dig – den verbale samtale er, hvor det hele starter.

Min metodiske indgangsvinkel er inspireret af kropsterapien m. Wilhelm Reich og Alexander Lowen som forgangsmænd samt min yogapraksis – ud fra Sri Pattabhi Jois´ Astanga Vinyasa system. Derudover arbejder jeg med et psykodynamisk islæt, komplementeret primært af den eksistentielle psykoterapi og gestaltterapien. Jeg anser mig selv som en eklektisk terapeut, der benytter forskellige teoretiske referencerammer, og ikke kun tilhører én retning – dog med kroppen som den direkte vej til at lære sig selv bedre at kende.

Jeg tilbyder at være medfacilitator til oplevelser og iagttagelser af din psyke samt facilitere psykiske redskaber til brug for din videre udvikling. F.eks. sker det ofte, at vi sidder fast i fortiden eller er på vej til nye ting i fremtiden, og det bliver vanskeligt blot at være til stede lige nu og her. Jeg vil tilbyde et fokus på her & nu, hvilket på længere sigt vil kunne give øget energi til at kunne rumme både fortiden og fremtiden.

 
Kathrine Juul-Hansen    |    Pistolstræde 4, 2. sal    |    1102 København K    |    Tlf: 30 352 552    |    Mail: kontakt@kathrine-juul-hansen.dk